views (1887)

มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุดคูล ได้ที่

www.facebook.com/TraneThailand

views (4042)

ศูนย์บริการเทรนด้านเทคนิคและงานเคลมสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแห่งใหม่ ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ และพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

views (1273)

The 2nd Edition of Energy Saving Services for Hotel

-> Decrease your dollars, Increase your margin & value

views (1938)

Trane & Kbank in Signing Ceremony for Energy Efficiency Service Program

views (2313)

คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นพิเศษจากเทรนที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันการกัดกร่อนระดับโลกที่สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะเทรนเท่านั้น ด้วยความสามารถในการทนทานกว่า fin ทองแดงสูงถึง 6.5 เท่า* และเราจึงกล้ารับประกันนานสูงสุดถึง 3 ปี**

views (1434)

บริการรับประกันพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถออกแบบได้เองนอกเหนือจากการรับประกันตามมาตรฐานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ชิลเลอร์ของเทรน ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของการซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิลเลอร์อีกด้วย

views (1675)

หากคุณพบว่า อาคารหรือที่อยู่อาศัยของคุณมีไบโอฟิล์ม ฝุ่นละออง หรือหยดน้ำควบแน่นจับตัวบริเวณช่องลมระบายอากาศ หรือมีกลิ่นเหม็นขณะระบบปรับอากาศทำงาน หรือมีหลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นแสดงว่า คุณต้องปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้องด่วนที่สุดแล้ว!!!

views (15518)

VSD (Variable Speed Drive) หรือ VFD (Variable Frequency Drive) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เครื่องปรับความเร็วรอบ (Inverter) จัดเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ จากโรงงาน (เช่น VSD Chiller หรือ VFD Chiller) และที่ติดตั้งเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อการประหยัดพลังงาน (เช่น การติดตั้ง VSD ที่เครื่องสูบน้ำเย็น พัดลมหอผึ่งน้ำเย็น เป็นต้น)

views (11659)

 

การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารจัดเป็นแหล่งต้นทุนหนึ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มห้างสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล และอาคารพาณิชยขนาดใหญ่ต่างๆ ที่การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศมีสัดส่วนกว่าร้อยละ  60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์  (Centralized System) ที่มีการใช้ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำเย็น (Chiller Plant System)  เพื่อทำความเย็นให้กับบริเวณต่างๆ ทั่วอาคาร จะพบว่า การใช้พลังงานฝั่งน้ำเย็นและน้ำระบายความร้อน  (Water Side)  มีสัดส่วนการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร

 

ดังนั้นหากสถานประกอบใดสามารถลดการใช้พลังงานในระบบผลิตน้ำเย็นนี้ลงได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้เป็นอย่างมาก  อีกทั้งปัจจุบันภาวะโลกร้อน  (Green House Effect)  และการรักษาสิ่งแวดลอมจัดเป็นอีกปัจัจยหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงควบคู่ไปด้วย ดังจะเห็นได้จากแนวทางการออกแบบอาคารตามมาตรฐาน LEED® (Leadership in Energy and Environmental Designs)  ของ  USGBC (U.S. Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

Home Home Sign Out Ingersoll Rand Trane Thailand Terms of User